PRAKTISK INFO

Ferier: 
Undervisning i Billedskolen følger folkeskolernes officielle ferieplan.


Betaling:
Du vil modtage opkrævningen som digital post i din e-boks.
Husk at man selv er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Bemærk: Ved for sen betaling tillægger Næstved Kommunes opkrævningsafd. et rykkergebyr på kr. 250.


Aflysning: 
I tilfælde af lærens planlagte fravær vil timerne erstattes på et senere tidspunkt – evt. efter sæsonens slutning. Hvis fraværet skyldes sygdom erstattes timerne ikke, men ved længere tids sygdom (over 2 gange i træk) søger Billedskolen for at finde en vikar.


Aflysning af undervisning pga. vejr:
I tilfælde af folkeskolens lukning (fx pga. sne), aflyses Billedskoleundervisningen også uden yderligere besked.


Afbud fra eleven:
Afbud fra eleven meddeles billedskoleunderviseren.


Udmeldelse:
  • Efter indbetaling til weekendværksteder er tilmeldingen bindende.
  • Hvis eleven fortryder sin indmeldelse på fritidshold gælder følgende udmeldelsesfrist: én måned plus løbende måned (Udmeldelse sker pr. d. 1. i en måned). Udmeldelse skal ske skriftligt på matjen@naestved.dk


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektleder i Billedskolen Matilde Jensen: matjen@naestved.dk