OM OS

Billedskolen Storstrøm er Danmarks første regionale billedskole. Vi arbejder ud fra et mål om, at børn og unge skal have mulighed for at møde passionerede undervisere, udforske billedkunstens muligheder og udfolde sig kreativt i deres fritid, der hvor de er.

På billedskolen har vi et stærkt hold af undervisere, der alle har stor undervisningserfaring inden for æstetiske lærerprocesser, metoder, materialer og teknikker.

Det er vigtigt for os, at der både er plads til de børn og unge, der er ved at boble over af fantasifulde ideer og til dem, der ønsker at blive teknisk dygtigere. Det betyder, at vi i undervisningen veksler mellem forskellige øvelser, tekniske opgaver og kreative eksperimenter.

Vi lægger stor vægt på den kreative proces og på at eleverne bliver både støttet og udfordret i deres kreativitet. Vi gør plads til fordybelsen, men også modet til at kaste sig ud i nye opgaver.

 

UNDERVISNINGEN

Billedskoleundervisningen er for alle børn og unge mellem 6-16 år. Vi har ugentlige fritidshold i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved Kommune. I  Næstved udbyder vi også weekendværksteder, som er åbne for alle regionens børn og unge. Alle vores tilbud har en brugerbetaling. Det er dog muligt at søge friplads i alle fem kommuner. Links til fripladssøgning finder du under de forskellige tilbud.

 

PRAKTISK INFO

  • Det kan være en god idé at have en lille eftermiddagsmadpakke med, så der kan fyldes op med lidt fornyet energi i pausen
  • Vi kan godt have store armbevægelser, så tag gerne noget tøj på, der kan tåle, at du svinger med de store pensler.
  • Husk at melde afbud til underviseren, hvis du er forhindret i at komme – så venter holdet ikke forgæves.

 

BILLEDSKOLENS ØVRIGE OPGAVER

Billedskolen Storstrøm er blevet til i et samarbejde mellem kulturregionens fem kommuner. Ud over fritidsundervisning med børn og unge har billedskolen i 2017 og 2018 også til opgave at tilbyde regionens folkeskoler et inspirerende og kompetenceløftende seminar for de lærer, der underviser i faget billedkunst. På den måde kommer billedskolens arbejde rigtig mange af regionens børn og unge til gode, og der bliver sat fokus på billedkunstundervisning af høj kvalitet gennem flere forskellige indsatser.

Vi har derudover søsat et pilotprojekt, hvor vi undersøger, hvad billedskolen kan bidrage med ind i Åben Skole.