Kunstspor

Vi har eksperimenteret med materialer på det helt store lærred og børnene er blevet udfordret til at bruge hele kroppen til at udtrykke sig med i billedkunstforløbet Kroppen i bevægelse. Hen over vinteren og foråret har børnene i Vordingborg Kommunes 14 skoleklubber haft mulighed for at deltage i et 5 ugers billedkunstforløb i klubtiden. I forløbet har der været fokus på samarbejde og den kreative proces fremfor teknisk kunnen. Børnene har skullet slippe tøjlerne lidt – og mærke efter med kroppen i stedet for hjernen. Børnene har bl.a. tegnet med albuerne, efter rytmer og ladet flydende maling finde vej over papiret ved puste til det gennem sugerør.

Tilbuddet er et samarbejde mellem Billedskolen Storstrøm og Vordingborg Kommune.
Forløbet på Kalvehave Skole er støttet af  Vordingborg Kommunes Aktivitetspulje

vordingborg_logo_cmyk