Familieværksted Tryk & PlanteKunst (6-10 år + voksen) lørdag d. 6. oktober 2018

Omfang

6 timer

Sted

Stevns fyr (administrationsboligen)

Tidspunkt

Lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 10-16

Undervisere

Pris

kr 250,- ((Prisen er for 1 voksen & 1 barn))

Presse og tryksværte, ukrudt, blomster, sand, kalk og de første efterårsblade.

Her er workshoppen, hvor både børn og voksne tilbringer en dag i Billedskolen sammen.  Vi hylder efteråret med en dag fuld af smukke farver og naturens egne fantastiske former. Vi skal lave collager af, det vi finder i naturen omkring fyret og arbejde trykke de smukkeste billeder igennem trykpressen. Vi skal bruge vores kreativitet og eksperimentere, og lære at komponere og bearbejde tryk.

Vi håber, at være ude hele dagen, men kan trække ind i varmen i administrationsboligen, hvis efterårsvejret viser tænder.

 

 

Information om Stevns fyr

Hvis du er bosiddende i Stevns Kommune er det muligt at søge om friplads til billedskoleundervisningen ved at kontakte kulturkonsulent Morten Svarre Andersen: mail: mortande@stevns.dk tlf.: 56575054