Kunstværkstedet (6-13 år) onsdagshold Stensved

Omfang

2 timer om ugen i 26 uger

Sted

Billedkunstlokalet på Kulsbjerg Skole afd. Stensved // Langebækhallen

Tidspunkt

Onsdage kl. 16.00-18.00 med opstart i uge 36.

Undervisere

Pris

kr 1.740,- (Fordelt på fire rater á 435 kr.)

Kunstværkstedet (6-13 år)

Her er der plads til fantasi, gode idéer og til at have det sjovt og grine, når vi arbejder med hele den kunstneriske proces fra idéer og skitser til færdige værker. Vi maler farverige billeder, tegner, modellerer og meget andet!

Med udgangspunkt i forskellige emner, teknikker eller materialer udfordrer vi fantasien, eksperimenterer med hvad vi kan bruge forskellige materialer og redskaber til, og undersøger teksturer, bevægelser, lyde og farver.

Vi arbejder både med stillede opgaver og frie udtryk, hvor kreativitet og teknisk kunnen udvikles. Så her er både brug for de store armbevægelser, når vi eksperimenterer og finder på, og fordybelse, når vi øver os på forskellige teknikker.

Undervisningen tilpasses alder og niveau.

Information om Stensved

Billedkunstlokalet på Kulsbjerg Skole afd. Stensved, Skolevej 1, 4773 Stensved

Friplads

Hvis du bor i Vordingborg kommune, kan du søge om tilskud til Billedskolens aktiviteter gennem den frivillige organisation Broen

Når du ansøger gennem Broen vil du blive bedt om at oplyse vores reg.nr. og kontonummer.

Her skal du oplyse reg.nr. 4343 og kontonr.: 10191467.

I feltet bedes du desuden skrive “Att.: Friplads Billedskolen”.