Kunstværkstedet (6-16 år) torsdagshold Damsholte

Omfang

2 timer om ugen i 26 uger

Sted

Billedkunstlokalet på Møn Friskole

Tidspunkt

Torsdage kl. 14.30-16.30 med opstart i uge 36.

Undervisere

Pris

kr 1.740,- (Fordelt på fire rater á 435 kr.)

Kunstværkstedet (6-16 år)

Her er der plads til at udfordre sin fantasi, udvikle idéer og til at have det sjovt. Vi maler farverige billeder, tegner, modellerer, griner og eksperimenterer. Her er der både plads til store armbevægelser, når vi bygger og finder på og til fordybelse, når vi øver os på forskellige teknikker. Vi går på opdagelse i materialer og redskaber og undersøger lyde, teksturer, bevægelser og farver. Undervisningen tager udgangspunkt i eleveners alder, interesser og faglige kunnen.

Information om Møn

Du finder billedkunstlokalet på Møn friskole her:

Portnervej 5, 4780 Stege

Hvis du bor i Vordingborg kommune, kan du søge om tilskud til Billedskolens aktiviteter gennem den frivillige organisation Broen

Når du ansøger gennem Broen vil du blive bedt om at oplyse vores reg.nr. og kontonummer.

Her skal du oplyse reg.nr. 4343 og kontonr.: 10191467.

I feltet bedes du desuden skrive “Att.: Friplads Billedskolen”.