FOR LÆRERE

BILLEDKUNST I PRAKSIS

Kompetenceudvikling i 4 trin

I den gældende kulturaftale mellem Region Stortrøms 6 kommuner og kulturministeriet ligger et politisk ønske om at styrke billedkunstundervisningen for børn og unge. Det har givet mulighed for at lave en indsats for de lærere, der underviser i faget billedkunst i indskolingen o på mellemtrinnet.

På baggrund af samtaler med billedkunstlærerforeningen samt skolekonsulenter, CFU og en lang række billedkunstlærere på tværs af de 6 kommuner, kan vi tilbyde en kompetenceudviklingspakke, der tager afsæt i konkrete udfordringer og ønsker.

ping pong   kopetence 1   kompetence 2

KOMPETENCEPAKKENS INDHOLD

Hver skole tilbydes:

3 pladser på kursusdag 1
2 konkrete undervisningsforløb
1 besøg på skolen
Opfølgning

KURSUSDAG 1

KURSUSDAG 1

Inspiration, metode og praksisworkshop

Fredag d. 10. november 2017 kl. 9.00 – 14.30 på Fuglsang Kunstmuseum
(for: Vordingborg, Lolland og Guldborgsund)

Fredag d. 28. september 2018 kl. 9.00 – 14.30 på Rønnebæksholm
(for: Næstved, Stevns og Faxe)

Kursusdagen er delt i 2 sideløbende spor med plads til 50 kursister på hver.

Spor 1: DIGITALE BILLEDER FOR INDSKOLINGEN
Spor 2: ARKITEKTUR FOR MELLEMTRINNET

Som en del af pakken udvikler vi 2 konkrete undervisningsforløb inden for kompetenceområderne digitale billeder for indskolingen og arkitektur for mellemtrinnet. Hvert forløb strækker sig over ca. 8 lektioner og vil ligge tilgængeligt på min uddannelse og mebook med elevopgaver, lærervejledninger og tutorials, så de kan deles med alle kolleger på skolen.

Forløbene bliver udviklet af en billedkunstlærer, en kunstner, samt en underviser med speciale i æstetiske læreprocesser. Begge forløb tager udgangspunkt i fælles mål ud fra en tanke om, at hvis det formelle og praktikken er på plads omkring forløbet, bliver der plads til at lade nye idéer og kreative processer udvikle sig.

Kursusdag 1 vil både byde på inspirerende oplæg med en masse konkrete eksempler samt en workshopdel, hvor vi afprøver metoder og konkrete opgaver fra de 2 undervisningsforløb.

Deltagelse i kurset er gratis.

 

BESØG PÅ SKOLEN

BESØG PÅ SKOLEN

Vi opfordrer alle kursister til at arbejde med forløbene hjemme på skolen. Hver skole/afdeling har også mulighed for at starte et af forløbene op med et besøg på skolen. Her vil vores underviser sætte forløbet i gang sammen med læreren og klassen. Eleverne møder her en anden faglighed og læreren får mulighed for sparring.

Opstartsforløbet på skolen har et omfang på 2 lektioner.

BOOK FORLØB:

Lolland, Guldborgsund og Vordingborg:
Uge 45 (2017) – uge 8 (2018)

Næstved, Stevns og Faxe:
Uge 10 (2018) – uge 19 (2018)

Dato og tidspunkt aftales med projektkoordinator:
Sigrid Abrahamsen
smwab@naestved.dk
tlf.: 21344637